Psychotronic Orient Atelier AQ

Svatí a archandělé - Veronese

Svatý Antonín 538487 

Cena:
Množství skladem:0
Svatý Antonín 538487

 

Svatý Antonín z Padovy
Antonius,

13. června, památka
Postavení:
kněz a učitel církve OFM
Úmrtí:
1231
Patron:
františkánů, cestujících, horníků a pekařů, snoubenců, manželů a rodin; vzýván je za šťastný porod i proti neplodnosti, horečce; při hledání ztracených věcí; proti dobytčímu moru, pekelným mocnostem i katastrofám a jako pomocník v nouzi
Atributy:
Dítě Ježíš, františkán, hostie, kazatelství, kůň, lilie, mrtvý, noha, osel, ryby

                           

 

 

« zpět