Psychotronic Orient Atelier AQ
Mantra pro rozpuštění negativní karmy

Gájatrí mantra

je považována za vrcholnou z védických manter
a její původ spojován se samotným počátkem Času. Její síla a působnost se promítá
v mnoha dimenzích… Óm Bhur Bhuvaha Suvaha Tath Savithur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yonaha Prachodayath (Óm bhúr buvah suvaha tat savitúr varénjam bhargó dévasja dhímahi dhíjó jónah pračódajáth) Gájatrí mantra je mnoho tisíc let stará a velmi silná védská mantra.
Slouží k rozpouštění negativní karmy.
Ochraňuje, očišťuje (také potravu) a vede k osvícení. Je dobré zpívat ji třikrát nebo lépe devětkrát denně.
Gájatrí lze také zpívat s džapamálou (růžencem o 108 korálkách).
Lze ji recitovat libovolně často.
Důležité je, aby byl počet recitací dělitelný třemi. Gájatrí mantra je považována za vrcholnou z védických manter a její původ spojován
se samotným počátkem Času.
Její síla a působnost se promítá v mnoha dimenzích a její univerzální energie byla
po tisíciletí majákem a inspirací pro nespočet generací.
Tato mantra adresuje aspekt Světla, „Slunce vědomí“,
věčného zdroje našeho bytí (Savita). Gájatrí mantra nám pomůže prozářit, harmonizovat a naplnit světlem
všechny složky naší bytosti.
Pomůže nám otevřít naše srdce i mysl jejich věčnému zářícímu zdroji.
Její opakování dodává zdraví,
životní sílu, vitalitu a očišťuje mysl a intelekt. Překlad: Meditujme o ÓM, božském prazvuku, z něhož povstaly tři říše, hrubá zemská,
jemnější éterická a nejjemnější nebeská (bhúr bhuvah svaha). Uctívejme (varénjam) nejvyšší nepopsatelné božské Bytí (tat), tvořivou, životadárnou sílu,
která se projevuje i ve slunci (savitur). Meditujme (dhímahi) o zářivém (bhargó) světle (dévasja) Božím, které zničí všechnu tmu,
všechnu nevědomost a všechny nectnosti. Ó Bože, vroucně tě prosíme (jónah pračódaját), ať Tvé světlo osvítí naši mysl (dhí).
..............................................................
Green Tara Mantra

Tara je hinduistická a buddhistická bohyně, jejíž jméno v sanskrtu znamená „hvězda“.
Podle tibetského buddhismu, může tato mantra pomoci s odstraněním různých nemocí,
problémů, katastrof i karmy. Om Tare Tuttare Ture Svaha Tato mantra nás spojuje s Bohyní - Zelenou Tarou. Zpívání či poslouchání této mantry,
pomáhá překonávat strach a úzkost – utrpení všeho druhu a přináší štěstí. Podle tibetského buddhismu, může tato mantra pomoci s odstraněním různých nemocí,
problémů, katastrof i karmy. Těm, kdo v ní věří, přináší dlouhý život,
požehnání do života,
moudrost. Tara je hinduistická a buddhistická bohyně, jejíž jméno v sanskrtu znamená „hvězda“.
Mnoho aspektů její osobnosti je reprezentováno různými barvami.
Zelená Tara je známa jako první pomoc. Mimo jiné také nabízí rychlé porozumění
situacím a vztahům.
Zachraňuje nás tím, že nám vrací naší vlastní sílu. Poselství Zelené Tary: „Pokud v srdci pociťujete nelibost kvůli tomu, že na svých bedrech máte více,
než je váš díl, nečiníte tak dobře nikomu, ani sami sobě.
Požádejte mne o pomoc, abyste měli pro sebe dostatek času na přemítání a odpočinek.
Jedním z důvodů, proč jsem schopna sedět tak klidně, je,
že vím, co je tajemstvím opravdové produktivity.

Není to námaha ani usilování. Je to spíše jasná a soustředěná mysl,
která se nerozptyluje nerozhodností.
Rozhodnutí je totiž ta nekratší cesta k vítězství. Jakmile se jednou rozhodnete,
bude vše ostatní přirozeně následovat. Buďte otevření skrytým přáním svého srdce.
Tiše vás povedou k učinění těch nejdůležitějších rozhodnutí,
a zbytek už do sebe krásně zapadne.“
..............................................................

Mantra - Bezpečí a ochrana

Zažít přítomnost božského Pro ochranu a světlo ÓM NAMÓ BHAGAVATÉ VASUDÉVAJA ÓM NAMÓ BHAGAVATÉ PANDURANGAJA Pozdravy vše pronikajícímu pánovi. Pozdravy bílému Božímu světlu. První část textu je dvanáctislabičnou mantrou Vasudévy (nebo Višnua),
pomocí které mnozí světci dosáhli osvícení.Tvrdí se, že velký světec Prahlada
tuto mantru obdržel, když byl ještě v bříšku své maminky, a když se narodil,
okamžitě si ji zpíval. Jeho otce, démona, synova oddanost Vasudévovi tak rozzlobila,
že chtěl syna dokonce i zabít. Později syna přesvědčil,
že Vasudéva sídlí ve sloupu na nádvoří. Když však syn mantru na dvoře zpíval,
ze sloupu ve tvaru muže – lva vyšlehl božský plamen a démona zničil.
Sant Kešavada přidal k tradičnímu textu další verše, oslavující Pandurangu,
boha bílého světla. Doporučení: zpívejte v sedě, se zavřenýma očima, a představte si že Bůh je všude a ve všem.
Pak trošku pootevřete oči a zkuste uvidět boží světlo. mantry Pro bezpečí a ochranu Pro překonání strachu ze smrti ÓM TRAYAMBAKAM JADŽAMAHE SUGHANDHIM PUŠTI VARDHANAM URVÁRUKAMÍVA BANDHANÁM MRITJORMUKŠÍJA MÁMRITÁT Ó, tříoký pane Šivo, medituji na tebe Žehnej mi zdravím a nesmrtelností. Tak snadno jako se odloupne okurka ze stvolu, zbav mne chapadel bolesti a smrti. Ze všech slavných a klasických manter je právě tahle,
vedle Gajatrí mantry a Maha Mritjondžaja mantry, asi ta nejslavnější.
Říká se, že se kdysi jeden vznešený pár modlil k Šivovi, aby jim dal syna.
Mohli si tedy vybrat, jestli chtějí velmi zbožného a hodného syna,
který ale bude žít jen šestnáct let, nebo neposlušného syna,
který bude žít sto let. Vybrali si hodného a dali mu jméno Markandeja.
Chlapec se už v dětství stal známým světcem. Rodiče mu nikdy neřekli,
že v šestnácti zemře, jen ho naučili denně se modlit k Šivovi.
Poslední den před šestnáctými narozeninami se Markandeja modlil,
když se před ním zjevil Jama, bůh smrti.
Když začal Jama vysávat duši z chlapcova těla,
Markandeja začal zpívat tuto mantru. Pán Šiva boha smrti odehnal a z chlapce
se stal navěky žijící himálajský světec. Doporučení: z počátku při zpěvu text čtěte, abyste si osvojili přesnou výslovnost.
Jakmile vám to půjde automaticky, představte si,
že mantra kolem vás vytváří ochranný energetický štít.

...............................................................

Mantra soucitu
Om Mani Padme Hum Ve zvuku mantry jsou obsaženy tělo, řeč a mysl všech buddhůa bódhisatvů.
Mantra poskytuje mocnou ochranu před negativními vlivy všecho druhu
a různými formami nemocí. mantry_OmManiPadmeHum Mantra soucitu OM MANI PADME HUM Opakování této mantry rozpouští všechny rušivé emoce a má nedozírný význam.
Očišťuje tělo od ega, skandhy a zdokonaluje šest druhů transcendentálního
jednání jádra osvícené mysli – štědrost, harmonické chování, vytrvalost,
nadšení, soustředění, vzhled /péči o tělo.

..................................................................

Mantra Buddhy medicíny

Buddha medicíny (sans. Bhaišadža Guru, tib. Sangže Menla) je v Tibetu považován za zdroj umění léčit. Jeho učení je ztělesněno v textu Gjüži
(Čtyři lékařské tantry), který je MedicineBuddhazákladem tibetské medicíny.
Tibetská medicína je jedním z nejstarších systémů medicíny na světě. Buddhistický pohled říká, že ve vesmíru existuje nepřetržitý stav proudění,
že všechny jevy jsou charakterizované nestálostí a že
jejich jediný stálý znak je pomíjivost.
Jedná se o onu nestálost projeveného světa, která je příčinou
utrpení každé bytosti,
ať už se nachází v té či oné sféře vesmíru. Podle Buddhova učení je příčinou veškerých problémů základní nevědomost,
která zatemňuje mysl, a tak brání pochopení skutečné povahy všech jevů.
Z tohoto základního nepochopení vznikají tři rušivé emoce,
kterým se tradičně říká tři jedy: chtění (touha), nevědomost (ignorance) a hněv (averze).
Podle textu Gjüži (Čtyři lékařské tantry), základního textu tibetské medicíny,
může být hlavní příčina každého onemocnění nalezena v těchto třech rušivých emocích,
jež způsobují nerovnováhu ve třech hlavních principech tělesných energií:
lung, tripa a beken (vítr, žluč a sliz/hlen).
Společně s nimi působí pět přídatných okolností – výživa, klimatické podmínky,
karma, vliv postavení planet a místní energie – které přispívají ke zvýšení
nebo snížení těchto energií. Nerovnováha ve třech hlavních tělesných energiích se
potom projevuje na kůži, hromadí ve svalech, šíří se do cév,
kostí a nakonec vstupuje do plných i dutých vnitřních orgánů těla. Buddhové, jako je Buddha Šákjamuni a Buddha medicíny,
jsou považováni také za výborné lékaře,
protože mají soucit, moudrost a dovedné prostředky, jak diagnostikovat a léčit
příčiny všech duševních a fyzických potíží. Buddha medicíny (Bhaišadžjaguru, Sangže Menla, Vaidúrja)
je učitel léčení a král lazuritového světla. Jeho zářivé tělo je azurově modré.
Levou ruku drží v mudře meditace a v klíně má vázu plnou nektaru dlouhého života.
Jeho pravá ruka je natažená v gestu dávání a drží v ní
„velký lék“ – rostlinu myrobalán (a-ru-ra) – což je symbolem toho,
že Buddha medicíny ochraňuje před nemocemi. Jeho přítomnost, vlastnosti a aktivita jsou vyjádřeny dlouhou nebo krátkou mantrou,
která se recituje během meditačních praxí souvisejících s Budhou medicíny,
při užívání drahocenných pilulek a při dalších příležitostech. mantry Dlouhá mantra Buddhy medicíny: mantra buddhy mediciny Óm Namó Bhagavaté Bhaišadžjája guru Vaidúrja prabhá Rádžája
Tathágatája Arahaté Samjasambuddhája tadjathája
Arahaté Samjasambuddhája Tadjátha Óm Bhaišadžja Bhaišadžjája Mahábhaišadžjája Bhaišadžjája
Rádžája Samudgaté svahá mantry Krátká mantra Buddhy medicíny: Téjatá óm békandzé békandzé mahá békandzé randza samudgaté só há Následující verše jsou přetištěny z Čagmed Rinpočheho chvalozpěvu na Buddhu medicíny: Namó Mahábhaišadžjája Klaním se velkému Buddhovi medicíny! Kdokoliv kvůli špatným úmyslům a postojům je nucen upadnout do stavů utrpení, dokonce i když uslyší zvuk Tvého posvátného jména, nezrodí se znovu do utrpení a bolesti a dosáhne stavu prvotní čistoty.

.....................................................

Mantra - Nové začátky

Pro nový začátek, překonání překážek a dosažení úspěchu ÓM GAM GANAPATAJÉ NAMAHA (2x) / GAURI NANDANA GAŽAVADANA / ÓM GAM GANAPATAJÉ NAMAHA / GAURI NANDANA GAŽAVADANA / ÓM GAM GANAPATAJÉ NAMAHA „Pozdravy Pánu všech počátků / synu Gauri se sloní hlavou.“ Tato mantra radostně oslavuje obdivuhodný hinduistický mýtus – Ganéšu,
Pána všech počátků, syna Šivy a Gauri,
který odstraňuje všechny překážky svou sloní hlavou.
Jestli zpíváte plnou mantru, nebo jednoduše OM GAM GANAPATAJÉ NAMAHA,
je to dokonalá cesta jak něco začínat (nový den, cestu, vztah, obřad, atd.),
a zaručit si úspěch. Někdy zapomínáme že život je souvislý proud přechodů,
naplněný novými začátky, volbami a příležitostmi. Mantra nám pomáhá,
abychom na to pamatovali.

........................................................

Mantry a pomoc
Jak mohou mantry pomáhat; léčit?

Chcete-li vyléčit nemoc, vytvořit si prostor, kde se vám bude vše dařit nebo splnit
nějaké přání, pak se řiďte následujícími radami: Vyberte si mantru pro požadovaný účel. znacka mantry - shiva-aum Dejte si závazek, že budete mantru zpívat každý den. Pokud budete po dobu 40 dní
zvolenou mantru každý den opakovat 108 krát bez přerušení,
její vibrace naplní vaše fyzické tělo a budou na vás mít obrovský stabilizační vliv jak v dobrých,
tak i ve špatných obdobích vašeho života. Nebojte se, nemůžete ztratit nic víc,
než své vlastní starosti. Podle hindské tradice vede srdcem 108 energetických kanálků
a 40 dní potřebuje tělo k vnitřní proměně, k protisknutí mantry do těla,
neboť ona působí na dech, tep srdce a elektrickou aktivitu mozku.
Velikou úlohu zde hraje sanskrtský jazyk založený na poznání primárních zvuků Kosmu.
Konkrétní počet 108 nám může pomoci udržet růženec nebo východní růženec-mala. Dosažení určitého cíle urychlují víra, touha a láska k tomuto cíli.
Pokud nevěříme sobě a síle své mysli, těžko ji můžeme pozitivně používat. Velmi dobře působí, když si vytvoříte malý obřad, který budete provádět vždy,
než začnete zpívat. Zapalte svíčku a kadidlo, pomodlete se,
poděkujte živlům (zemi, vodě, ohni, vzduchu), osprchujte se nebo si omyjte ruce a nohy. Při zpívání držte páteř ve vzpřímené poloze. Zaměřte vibrace do centra mezi obočím
nebo je prociťujte v srdci. Dovolte, aby zvuky naplnily vaše břicho, hrudník i hlavu.
Naprostá oddanost je klíčem, který vám přinese výsledky. Zpívejte každý den ve stejnou dobu (zvláštní moc má doba před východem
a před západem slunce).
Zkuste zpívat na místech nabitých energií (u řeky, na vrcholku hory a pod.)
Udržujte si jasné cíle.
Jak mantry léčí?
Čisté zvuky vytvářejí čisté myšlenky, city a jednání. Stále ještě nevíme hodně věcí o tom,
jak zvuky pocházející z čistého stavu vědomí zjemňují naše běžné vědomí. Je zřejmé,
že stimulováním nervových center na horním patře a v lebce způsobují mantry
elektrochemické změny v celém těle. Vibrují své vzkazy přímo do nervového
systému a ven do světa. Výsledný pocit míru a pohody je nepopiratelný. Jednoznačně nejvýznamnějším léčivým prvkem je úmysl.
Pomocí manter postupně zanikají takové vlastnosti jako lakota, sobectví,
pomstychtivost, atd. Jestliže bude součástí vašich úmyslů nevyšší dobro
ze všeho (samozřejmě včetně vás samých), pak si můžete být jisti podporou vesmíru. Opakování mantry vám natolik pomůže ztotožnit s jejími zvukovými vibracemi,
že se uvolníte a otevřete jejím léčivým účinkům. Navíc se tím zkoncentruje
vaše mysl a k léčení dochází samovolně. Dostatečným opakováním začne
mantra zpívat ve vašem srdci. Pak ve vás bude ve chvílích zoufalství i v obdobích
naplněných mírem. Účinek mantry není naprosto závislý na striktním splnění počtu opakování, ale na tom,
jak soustředěně, oddaně a radostně mantru opakujeme. Uvědomujeme si také,
co v mantře oslovujeme, držíme se významu a zpětně ji nasloucháme.
Zapomeňme při tom na netrpělivost, vlažnost a nesoustředěnost,
na pochybnosti a nedbalý přístup. Teprve po bdělém usilování se mohou dostavovat
nové vnitřní prožitky a naplňování významu mantry…
........................................................
Mantry  & tvořivá síla zvuku
 http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=SzQQewn9nTw#!
Mantra je druh osvobozujícího posvátného zpěvu…. „Co zní v mantře, to je,
je to zde a děje se to. Slovo mantry nehovoří, ale přímo činí…“ Mantra je druh osvobozujícího
posvátného zpěvu, jehož použití a účinek byl
popsán již ve starých indických Védách a po tisíce let byl předáván od mistra k mistru.

Nejen mystikové Východu znali účinky používání manter, ale také prastaré nauky Egypta,
Tibetu, ranné křesťanství, náboženství islámu a další se zmiňují o vibracích zvuku a
jeho tvořivé síle. Hinduistická tradice učí, že všechny znaky světa vzešly
z posvátné slabiky ÓM, která je nejmocnější mantra, prvotní vibrací vesmíru,
vesmírným motorem. Tato slabika je téměř vždy součástí všech ostatních manter.
Tajemství manter neumí nikdo úplně vysvětlit. Jejich magický zvuk pomáhá léči
t psychickou nerovnováhu, uvolnit mysl, zklidnit emoce a otevřít srdce.
Mohou vás stimulovat, sarasvatiaktivovat, motivovat a omlazovat.
Pomáhají vám tančit nebo spát, smát se nebo plakat, milovat nebo meditovat,
změní únavnou domácí práci nebo náročné cvičení v lehkou zábavu.
Mohou vám pomoci na někoho zapomenout nebo někoho najít.
V Tibetu a v Indii se mantry dodnes používají k různým účelům.
Slouží jako bhaktické modlitby k uctívání a odevzdání se Bohu,
jako ochranné štíty proti zlým vlivům a nemocem – léčí, očišťují a nabíjejí
nemocná místa. Pomáhají také dosáhnout konkrétních cílů nesobeckým způsobem,
ztišují mysl, uklidňují emoce, vitalizují tělo, přinášejí klid a mír a radost do našeho srdce.
Mantry mohou podpořit konání těžkých úkolů, pomoci dobře meditovat.
Jsou nástrojem vnitřní přeměny. Odstraňují náchylnost k negativním myšlenkám
a vibračním obalem chrání před negacemi ve velkých městech,
kde jsou lidé těsně auricky propojeni. „Co zní v mantře, to je, je to zde a děje se to.
Slovo mantry nehovoří, ale přímo činí“. Vytrvalé vroucí a soustředěné opakování mantry
přináší hromadění duchovní síly.
Existují také mantry, které jsou pouhým shlukem slabik (LAM) nebo
samohlásek (A) a zdají se být bez významu. Také ony jsou vibrující silou mysli,
energií, která působí na nitro člověka. Těmito semennými slabikami můžeme
nabíjet naše energetická centra, čakry. Mantry nás ovlivňují zevnitř i zvenčí.
Můžeme jimi cíleně masírovat vnitřní orgány,
zvenku léčit přikládáním dlaní na tělo a vibracemi zpěvu do těchto míst působit.
Kromě těchto slabik jsou u nás v hojném počtu známé hinduistické mantry,
budhistické, tibetské mantry a samozřejmě křesťanské v latině.
V dnešní době je u nás nejčastěji jako mantra používáno slovo krize, stres, strach.
V Hektickém žití těžko postřehneme, jak negativně sami sebe ovlivňujeme.
A slovo jako nositel nejsvatějších tradic a vtělení ducha, zdroj síly a skutečnosti je
bohužel přeměňováno na pouhý stereotypní, konvenční vyjadřovací prostředek.
Jako pohádka je pro nás teorie slavného Pythágora, zasvěcence východních
moudrostí o vyluzování tónů každého člověka podle rytmu jeho chvění.
O vesmírné harmonii sfér, kterou tvoří tóny a vibrace nebeských těles a nás lidí.
Tvořivá síla zvuku je zde podstatou a projevem Života. A moderní lidstvo už nevěří,
jak hluboký vliv může mít kouzlo slova, řeči a zpěvu na život člověka.
....................................................

Univerzální léčivá mantra
Mantry 	

Ra Ma Da Sa Sa Say So Hung 

Mantra obsahuje osm zvuků, které nejen uzdravují, ale také stimulují
tok Kundalini energie v centrálním kanálu páteře. Vyrovnává, čistí, aktivuje, léčí… Univernální léčivá Mantra Ra Ma Da Sa Sa Say So Hung Tato mantra je univerzální – mimořádně účinná při řešení zdravoních problémů.
Pracuje na mnoha úrovních – duševní, duchovní, emocionální i fyzické. Ra Ma Da Sa Sa Say So Hung se nazývá Shushmana Mantra. Obsahuje osm zvuků, které stimulují tok Kundalini energie v centrálním
kanálu pátře a v duchovních centrech. Vyrovnává levou a pravou hemisféru mozku;
aktivuje neutrální mysl, nerový systém, žlázový systém, čistí buňky, svalový systém.
Čistí také auru. Ra Ma Da Sa je jako vzácný diamant, který vás spojí s čistou léčivou energií vesmíru. Ra - princip ohně – sybolizuje Slunce Ma - princip vody – sybolizuje energii Měsíce Da - prinicip země – pomáhá tvořit Sa - princip vzduchu – nekonečné možnosti, odosobnění První část mantry nás spojuje se „nebem“. Druhá část se zemí. Mantra Ra Ma Da Sa Sa Say So Hung transformuje nevyvážené a nezdravé tělo
do harmonie a zdraví. Stejně jako Davidova hvězda (symbol dvou provázaných trojúhelníků),
tato mantra propojuje ducha a hmotu.

..........................................................

Mantra - Síla lásky
Hanuman

Pro nenásilné řešení konfliktů a pro vyléčení hněvu, žádostivosti a negativity pomocí 
otevření srdce.
Rama mantra (také známá jako Taraka mantra) je prám, který nás převeze
přes oceán neštěstí.
Probouzí ducha lásky. Znamená: “Vítězství Rámovi, vítězství pro sílu lásky, která je Bůh.” Mytologie: Hanuman, magický opičák, jednou postavil most přes oceán silou Rama mantry.
Držel na vodě základní kameny pomocí meditace a pečlivým
napsáním “ÓM ŠRÍ RÁM DŽAJ RÁM DŽAJ DŽAJ RÁM”. Ráma, Bůh sám se rozhodl ukázat,
jak je tato mantra důležitá. S velkým obřadem zvedl Ráma obrovský bludný
balvan a vyhodil jej daleko do vody. Kámen se ihned potopil.
Opičí stavitelé mostu zavyli smíchem a Ráma předstíral, že je zmaten.
Ráma požádal Hanumana o vysvětlení. Hanuman řekl: “Ó Nekonečný Pane,
ty znáš tajemství vesmírů a srdce, víš dobře že vesmír je podepírán silou Tvé velké mantry.
Kámen, který jsi hodil s takovou obřadností takovou podporu neměl. Ráma mantra podepírá ty,
kteří v ní hledají ochranu. Ti, kteří zapomenou na Boha se potopí.” Komentář: Tuto mantru zpívají každý den miliony lidí s miliony různých obměn melodií a rytmů.
Navíc k tomu, že je zdrojem velkého eposu Rámajány, říká se o ní,
že jedno opakování této mantry má stejný účinek jako zpívání tisíce svatých slov. Poslech mantry mantry_log Pro pravdu, lásku a krásu ÓM SATYAM ŠIVAM SUNDARAM Nekonečná pravda, láska a krása Tato mantra člověka naplní vznešenými ctnostmi.
Óm Satyam se vztahuje ke sféře a zdroji pravdy ve vesmíru. Šivam je zdroj lásky,
Sundaram zdrojem krásy. Doporučení: představte si vlny pravdy, lásky a krásy, které vás při zpěvu této mantry oblévají.

........................................................

Štěstí a bohatství


Pro tvořivost, vznešené bohatství a bezpečí SARASVATI, MAHALAKŠMI / DURGA-DEVI NAMAHA „Sílo Bohyně tvořivé inspirace, sílo Bohyně vznešeného bohatství a hojnosti, sílo Bohyně nepřemožitelného bezpečí, buďte pozdraveny.“ Lakshmi Tato mantra oslavuje Bohyni ve třech aspektech: Sarasvati, zářící bílým světlem
odstraňuje hloupost a lenost, a dává tvořivost. Mahalakšmí, královna nebe,
vyzařující zlaté světlo, odstraňuje chudobu a dává vznešené bohatství.
Tříoká Durga-Devi, kolem jejíž strašné podoby se blýská karmínové světlo,
odstraňuje nebezpečí a zlo a ochraňuje. Desítky tisíc roků před patriarchálním náboženstvím naši předkové uctívali Bohyně.
Když zpíváte, ze srdce vzývejte jména Bohyně, a vyciťujte její přítomnost
jako vír energie v lidské podobě s proměnlivou tváří, zářící inspirující,
pomáhající a ochrannou silu. Tato mantra je vhodná jak pro muže, tak i pro ženy,
aby uctívali a těšili se z aspektů mnohostranného božství. Pro zdraví, štěstí a hojnost všeho ÓM ŠRÍM MAHA LAKŠMIJÉ NAMAHÁ Pozdravy mocné Bohyni hojnosti Toto je tradiční védský text, oslavující bohyni Mahalakšmí, vesmírnou Matku a sílu (Šakti),
která udržuje vše v chodu. Někdy se její jméno také překládá jako Bohyně bohatství,
která žehná štěstím. V jiném smyslu znamená její požehnání to, že naplníme své poslání,
aniž bychom padli do pasti lakoty a touhy po hromadění věcí. Doporučení: představte si zářící bohyni Mahalakšmí, v zářící žluté róbě vlající okolo jejích
širokých prsou a plných boků, jak kráčí směrem k vám po hladině oceánu mléka,
v každé stopě po ní vykvete lotos, zatímco jí mezi prsty cinkají zlaté mince. mantry Požehnání Bohyně Lakšmí MAHALAXMI MANTRA Pokud budete poslouchat tuto mantru, získáte požehnání Bohyně Lakšmí.

.......................................................

Mantra - Pro léčení a sílu
ÓM HAM HANUMATE
NAMAHA

(óm ham hanumaté namahá)

Účel:
Tato mantra plná síly přináší zářivé zdraví. Stimuluje imunitní systém a je zvlášť dobrá 
pro plíce a komunikaci. Literární překlad je „Pozdravy Pánu Hanumanovi.” Mytologie: Daleko a před dávnými časy, unesl Ravana, král démonů Sítu,
krásnou manželku krále Rámy. Hledání Síty bylo obtížné a Ráma
potřeboval zvláštní pomoc. Na břehu velkého oceánu shromáždil své
přátele a všechny pohlaváry opic, kteří mohli přeskočit velké vzdálenosti.
Ale jenom jediný opičák měl sílu přeskočit oceán: Hanuman.
Jako malý skočil téměř do slunce, když si myslel že je to zralé ovoce a chtěl je sníst.
Měl diamantové tělo a moc učinit se nekonečně velkým nebo nekonečně malým.
Hanuman miloval Rámu tak silně, že se cítil schopný překonat jakoukoliv překážku,
aby našel Sítu. Po mnoha velkých dobrodružstvích přišel k branám Ravanova hlavního města
na ostrově Lanka. Přestrojený za malou opičku, proklouzl za strážemi a našel Sítu
v bezpečí, ale smutnou. Bála se, že už nikdy neuvidí Rámu. Hanuman ji ujistil
o Rámově lásce a odhodlání ji zachránit. Vysvětlil jí, že ačkoliv by rád zničil celé město
démonů a přenesl ji do bezpečí, slíbil Rámovi, že ji pouze vypátrá, uklidní a řekne Rámovi,
kde je. Síta se smála, myslíc si, že je pouze malá hloupá opice a že se bláznivě vychloubá.
Hanuman se jí zeptal, jestli chce vidět, jak ve skutečnosti vypadá. Když Síta řekla “ano”,
ukázal jí své nezměrné diamantové tělo, obsahující galaxie ve vzdálených místech vesmíru.
Síta pochopila a pobídla Hanumana, aby se okamžitě vrátil k Rámovi. Před tím, než odešel,
požádal ji, aby mu dovolila zažertovat s démony. Když opatrně souhlasila,
začal Hanuman kácet oblíbené Ravanovy stromy. Když přišly stráže,
nechal se chytit a přivést před Ravanu.
Hanuman jej varoval, že Síta musí být vrácena Rámovi, nebo bude rasa démonů vyhubena.
To Ravanu tak rozzuřilo, že nařídil svým strážím upálit Hanumanovi ocas.
Když stráže ponořili jeho ocas do oleje, nechal jej růst, dokud nebyl pryč
veškerý olej ve městě. Když démoni nakonec zapálili pochodní jeho ocas,
smál se a tancoval městem, všechno zapalujíc. Když věže démonů plápolaly,
vyskočil Hanuman a mihnul se vzduchem přes oceán, aby dokončil svoje
poslání a vrátil se ke svému milovanému Rámovi. Ráma vděčně děkoval Hanumanovi a ujistil jej, že kdokoliv od této chvíle uslyší tento příběh,
nebo bude zpívat Hanumanovy chvály, bude požehnán vítězstvím, silou a zářícím zdravím. Komentář: Mysl je často symbolizována jako opice. Netrénovaná mysl je úplně
divoká jako opilá opice bodnutá včelou. když je mysl zkoncentrovaná,
může dosáhnout všeho. Hanumanova oddanost Rámovi mu dává sílu překonat
všechny překážky. Symbol Hanumanova nalezení Síty, aby mohla být
osvobozena z rukou démona Rávany a mohla se znovu připojit k Rámovi odkazuje
na jógovou pránajámu (rytmické dýchání), probouzející životní energii,
osvobozuje od ega a znovu nás spojuje s duší. Může to být interpretováno také tak,
že pránajáma osvobozuje duši od těla a znovu ji spojuje s Bohem. Prakticky řečeno,
láska je léčivá síla, která ve spojení s rytmickým dýcháním léčí plíce, posiluje
imunitní systém a znovu vrací zářivé zdraví. Pravdivý příběh: Žena s diagnosou zhoubného nádoru mozku přišla na Playshop a doufala,
že se zbaví svých depresí. Dělala intenzivní terapeutickou práci a uvolnila
v sobě uzavřenou zlobu, která ji především disponovala k vývoji rakoviny.
Později jsme provedli léčivou ceremonii s použitím “ÓM HAM HANUMATE NAMAHA”,
abychom vytvořili uklidňující atmosféru, ve které by mohla úplně odstranit
stres z onemocnění.
Ležela uprostřed skupiny a ostatní zpívali. Několik minut plakala a potom se
začala postupně uvolňovat a radovat sama ze sebe. Odešla z Playshopu
šťastná a optimistická. Ať se to zdá jakkoliv podivné, na následující lékařské
prohlídce nebyla nalezena ani stopa po nádoru. Ani nyní, dva roky po té, není v jejím těle
ani stopa po nádoru.

........................................................

Mantry pro šťastné vztahy
a vděčnost

Vděčnost přináší okamžitou pozitivní změnu v chemii těla,
kterou začíná proces léčení a odpuštění; probouzí také milující energie mezi rodičem a dítětem. Pro radost z vděčnosti, pro odpuštění DHANJAVAD DHANJAVAD/ DHANJAVAD ANANDA (dhanjavád (3x) anánda) „Požehnané díky, požehnané díky, požehnané díky. Blaženost. „ V jakémkoliv okamžiku jsme buďto vděční, nebo si na něco stěžujeme!
Vděčnost přináší okamžitou pozitivní změnu v chemii těla kterou začíná proces
léčení a odpuštění. Vzhledem k množství bolesti, jaké je na tomto světě,
je důležité zaměřit svoji pozornost vědomě na věci, za které můžeme být vděční.
Zpívejte tuto mantru s láskou a vděčností v srdci, až tento pocit doroste a přeteče,
aby léčil váš žal, aby vám dovolil odpustit, a aby vás naplňoval štěstím.
K vyléčení vztahu rodič – dítě GOPALA GOPALA DEVAKINANDANA GOPALA (2x) DEVAKINANDANA GOPALA (2x) Účel: K probuzení milující energie mezi rodičem a dítětem.
Ačkoliv se tento text literárně překládá “Gopalo, synu Devaki”, oslavuje univerzální
pouto mezi rodiči a dětmi. Mytologie: Gopala Krišna byl hravé dítě, rád jedl máslo, které stloukla jeho matka Devaki.
Gopala byl Nekonečný Pán Višnu, inkarnovaný jako líbezný malý hošík a měl
zdánlivě kapacitu pro nezbednosti … a máslo. Jednou, když Devaki stloukla hodně másla,
nařídila Gopalovi, aby je nejedl. Ale zatím co byla pryč, Gopala je všechno snědl.
Devaki se vrátila a našla ospalé dítě s plným břichem a mastnou bradou.
Devaki zacloumal hněv a začala mu násilně otevírat ústa. Gopala však nespal.
Když se mu matka dívala do pusy, zjevil jí svoji božskou podobu. Když mu zírala do pusy,
uviděla sluneční soustavu kroužící vesmírem, rodící se a umírající galaxie v nekonečnosti času.
Devaki se posadila, protože jí z toho brněla hlava a Gopala spokojeně
zavřel ústa a byl opět malým dítětem. Komentář: Když vidíme svatost našich dětí, stáváme se božskými rodiči a naše
negativita a netrpělivost jsou nahrazeny kosmickým vztahem. Pro šťastné vztahy Pro pravdu a požehnání SATYANARAJANI NAMOSTUTÉ SARVA MANGALA MÁNGALJE „Bohyně Pravdy, zdravíme tě posíláme posvátné požehnání“ Tato mantra vznikla a byla inspirována snahou vzdát hold ženě a její pravdě.
Mangala je náhrdelník, který dávají manželé své ženě při svatbě.
V Indii je bohyně pravdy známa také jako Satyanarajani (je to jiné jméno bohyně Lakšmí)
a bůh pravdy se jmenuje Satyanarajana (další jméno Višnua).

.........................................................

Životní partner-ka - Mantra
SAT PATIM DEHI
PARAMEŠVARA

(satpatím déhí paraméšvárá)

Znamená: “Požehnej (obdař) mě nádherným manželem.”

Použití: Tyto dvě mantry slouží k nalezení životního partnera,
nebo k prohloubení již existujícího vztahu. Mytologie: Savitri Savitri byla princezna, které její královský otec řekl, aby si vybrala vynikajícího muže.
Vybrala si Satjavana, syna slepého, vyhnaného krále. Mimo to, že byl se svým
otcem ve vyhnanství, zbýval mu již jenom jeden rok života. Navzdory těmto
strašným okolnostem nedokázal otec Savitri přimět, aby změnila názor.
Milovala svého muže. Dvojice žila v extatické lásce až do té doby,
kdy měl Satjavan za tři dny zemřít. Savitri hledala způsob,
jak svého manžela zachránit a tak začala úplný půst. V posledních hodinách
posledního dne šel Satjavan do lesa. Savitri jej následovala po obtížné stezce.
Hluboko v hustém lese pocítil Satjavan velkou únavu, ulehl a položil hlavu Savitri do klína. Brzy vystoupil ze stínu temný přízrak Jamy, pána smrti a chopil se Satjavana.
Spoutal Satjavanovu duši smyčkou, nechal na zemi jeho bezduché tělo a odcházel.
Savitri jej následovala a chválila dobré stránky manželského života
jako nejvyšší cestu ke spravedlnosti. Jama byl tak dojat její moudrostí,
že jí nabídl splnění jakéhokoliv přání s vyjímkou života jejího manžela.
Savitri žádala, aby byl vrácen zrak jejímu tchánovi. Jama souhlasil a řekl jí, aby se vrátila. Savitri jej však statečně následovala.
Tentokrát mluvila o důležitosti společenství s vynikajícími lidmi.
Jama byl znovu dojat a nabídl jí další přání opět s vyjímkou života jejího manžela.
Savitri žádala zpět království pro svého tchána. “Staň se”, řekl Jama a upozornil ji,
aby jej již nenásledovala. Neúnavná Savitri však kráčela dál. Pokračovalo to tak dlouho,
dokud Jamovo srdce nebylo naplněno takovým respektem,
že nabídl Savitri přání bez jakékoliv podmínky.
Savitri si samozřejmě vybrala život pro svého manžela.
Jama (který je též Pánem Práva) řekl: “Ctnostná paní, budeš mít mnoho dětí s tímto mužem.
Dosáhne v životě splnění všech cílů a budete spolu žít po čtyřista let”. Zmizel a Satjavan procitl. Savitri jej pevně objímala a podpírala, až pomalu došli domů.
Tam zjistili, že Satjavanův otec opět vidí a brzy se navrátil na trůn.
Savitri a Satjavan měli mnoho dětí a žili šťastně čtyři sta let. Komentář: Energie dobré ženy je neomezená. Když je oddaná svému muži,
může jej zachránit od samotné smrti a změnit běh dějin.
Když oba partneři sdílejí nesobeckou lásku k sobě navzájem a k nejlepším
aspektům svých duší, jejich manželství se stane zázrakem a vztah
samotný přinese osvobození od karmy.