Psychotronic Orient Atelier AQ

Bazar - pouit - rzn

Penosn radio-magnetofon  

Vae cena: K
Bn cena:2 900,00 K
Uette - sleva:34.48% / 1 000,00 K
Penosn radio-magnetofon

Penosn radio-magnetofon

Tristar - 220v nebo baterie - kvalitn stereo rdio (i hodn hlasit) - Ekvalizer - hodiny - alarm - senzor pohybu (hlasit sirna) - 2x kazek - mikrofon - Echo a mluven (zpvn) do hudby - - monost oddlen reproduktor - 85x24x30cm sleva v cen na pokozen ovldn kazet...
« zpt