Psychotronic Orient Atelier AQ

Svatí a archandělé - Veronese

Pád Lucifera wu74909a4 

Cena:
Množství skladem:0
Pád Lucifera wu74909a4

Lucifer (česky světlonoš)

- byl podle dávné legendy synem Aurory,bohyně ranních červánků a jeho úkolem bylo přinášet lidem světlo.Tento,kdysi původně nejkrásnější z padlých andělů,se oddělil z Božské úrovně stvoření v okamžiku,kdy tvůrčí síla Podstaty světa dala vznik existenci a vývoj duchovních zárodků ve hmotnosti.Bůh v jeho případě rozhodl o nejvyšší funkci strážce jejího prahu.V praxi se toto Boží rozhodnutí projevuje tou skutečností,že nikdo nemůže opustit hmotnost,pokud ho z ní Lucifer nepropustí dále.Tak dává Lucifer záruku,že nikdo,sebemíň nedokonalý,nepřejde z hmotného světa do duchovní říše.Pro výkon této funkce strážce prahu hmotnosti musel Lucifer odložit lásku a nahradit ji sobectvím.
Jenže projevil neposlušnost a svévolně tyto nedobré kvality vystupňoval do extrémů natolik,že zatoužil stát se sám druhým Bohem a své pravomoci,Bohem propůjčené,zneužil s cílem vytvořit svoje království.Sražen s ostatními padlými anděli,kteří se přidali na jeho stranu,poznamenán navíc poté ohyzdnou tváří,začal to,co Bůh stvořil,pokoušet a svádět natolik,že byl,jak již naznačeno výše,vyhoštěn formou pádu vně řadu stvoření,odkud působí i na vše,co existuje na zemi,tedy v našem hmotném světě.
Jeho symbolem je padající pěticípá hvězda se dvěma rohy,směřující vzhůru.Lucifer je tedy tvůrce vibrací tohoto symbolu a posílá ho též na vše duchovní ve hmotnosti.Jde o velikou sílu vyzařování,již sám od sebe neumí odolat duch žádného člověka na Zemi.U lidí v prvé řadě vyvolal klamné dojmy o existenci Dobra a Zla,ač místo nich ve skutečnosti existuje pouze temno coby forma neznalosti,nevědomosti a neosvícenosti,stejně tak dále nevědomým,nedokonalým pozemským člověkem subjektivně,s nepříjemnostmi svého druhu odedávna výrazně pociťována,ponejvíce v projevech nejrůznějších druhů zla.
Bůh nestvořil zlo,ale člověk vytvořil příčiny,jejichž následkům poté sám toto označení přisoudil.Faktem při tom všem nakonec zůstává,že ani Lucifer,ale ani Bůh,člověka netrestá,člověk se trestá sám

« zpět